Mempunyai laptop lemot tentu membuat pekejaan menjadi terhambat. Gangguan ini bukan hanya menyerang pada perangkat yang sudah lama terpakai, namun tidak jarang juga menjangkit jenis...